خرید سکه کلکسیونی

اخبار خانه ملت - صفحه 1

نمایندگان مردم در خانه ملت، ضمن انتقاد از اقدام آمریکا در نقض برجام و تمدید قانون داماتو، تأکید کردند که جمهوری اسلامی به شدیدترین نحو، نسبت به این مسائل واکنش نشان خواهد داد.