خرید کتاب سکه طلا

اخبار خانه ملت - صفحه 1

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته بخش‌های مختلف برای نجات حادثه‌دیدگان و آتش‌نشانان زحمت‌کش وارد عمل شده‌اند،گفت:امیدوارم تعداد آسیب‌دیدگان این حادثه حداقل ممکن باشد.