خرید کتاب سکه طلا

تسنیم

به اعتقاد پژوهشگر مسائل آمریکا، واقعیت ساختاری در سیاست خارجی آمریکا بتدریج نمود پیدا می‌­کند و نقش کنشگر کمرنگ‌تر می­‌شود. بحث توجه ترامپ به ناتو نقطه عطفی در راستای اهمیت یافتن بحث ساختار نظام بین‌المللی است. «علی اصغر غفوری شعار»