عناوین مهم خبری » کتاب » جدیدترین

کتاب با خاطرات کودکی نویسنده آغاز می شود و در ادامه این داستان هوشمندانه به خصایصی اشاره می گردد که مدیرعامل برای نفس کشیدن در شرکت به آن ها نیاز خواهد داشت &la...

هر ملت فهمی کلی از هویت خود دارد. ریشه هایش، خصوصیاتش و خاطرات جمعی تلخ و شیرینش. مردم فرانسه نیز چنین اند... سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: یکی از اثرگذارتری...

جدیدترین اخبار