جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
نهمین مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی پس از قرائت و تصویب بیانیه " سیم ریپ " و با سخنرانی رئیس مجلس ملی کامبوج خاتمه یافت.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/397109

خبر فوق مربوط به رسانهخانه ملت می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم