کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:
نهمین مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی پس از قرائت و تصویب بیانیه " سیم ریپ " و با سخنرانی رئیس مجلس ملی کامبوج خاتمه یافت.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/397109

خبر فوق مربوط به رسانه خانه ملت می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم