جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
مراسم انتقال خاکستر فیدل کاسترو بین شهرهای کوبا برای تدفین


منبع: عصر ایران

لینک کوتاه: betanews.ir/news/397090

خبر فوق مربوط به رسانهروز پلاس می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم