جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
ساکت الهامی و محمد خرمگاه مربیان استقلال و صبا در اواخر بازی دو تیم با هم درگیری فیزیکی پیدا کردند. عکس/ درگیری فیزیکی مربیان صبا و استقلال

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396979

خبر فوق مربوط به رسانهشفاف می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم