خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
استیو جابز میگوید وقتی۱۷ سال بیشتر نداشت، از روزنامه ای که در اتاقش بود جمله ای خواند که زندگی را برای همیشه متحول کرد... آن جمله این بود «طوری زندگی کنید که انگار امروز آخرین روز زندگی تان است.»
استیو جابز در میانسالی با اینکه از بیماری سرطان در عذاب بود همچنان سخت کار میکرد. او دلیل کار کردنش را چنین توضیح میداد :
«من فکر میکنم امروز آخرین روز زندگی ام هست و میخواهم تمام کارهایی که میتوانستم برای این دنیا و رویاهایم انجام داده باشم.»
رویای شما چیست؟اگر میدانستید امروز آخرین روز زندگی تان است چه کارهایی میکردید؟شغل فعلی تان را ادامه میدادید؟با افرادی که در کنارتان بودند چه چیزهایی میگفتید؟چه کارهایی انجام میدادید؟
این جمله ای بود که زندگی استیو جابز را متحول کرد.بهتر است از این طرزفکر استفاده کنید تا نهایت استفاده را از هر روز زندگی تان ببرید

اگر بی هدف از خواب بیدار شدید،بهتر است برگردید و بخوابید! استیو جابز

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396905

خبر فوق مربوط به رسانهتعامل می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم