خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
حیدرعلی هومن(2مهر 1311 در شیراز - ۱۲ آذر ۱۳۹۱ در تهران) روان‌شناس و روان‌سنج ایرانی بود. او را پدر روان‌سنجی ایران و پیش‌کسوت برجسته آمار می‌دانند. 12آذر، سالروز درگذشت دکتر حیدر علی هومن  پدر علم روان سنجی ایران میگنا: پژوهش های هومن عمدتاً در حوزه آمار و روش تحقیق کیفی بود. او به دلیل استاندارد کردن «هوش آزمای ملی تهران، استنفورد و بنیه» برنده جایزه خوارزمی شد. وی در تاریخ دوازدهم آذرماه ۱۳۹۱ در سن ۸۰ سالگی به دلیل نارسایی تنفسی در تهران به دیدار حق شتافت.
-
دکتر هومن مولف شمار زیادی کتاب و مقاله علمی در زمینه روان سنجی، سنجش و اندازه گیری، روش تحقیق و آمار بودند. ایشان بیش از 50 سال به امر تدریس و پژوهش در دانشگاه های ایران (تربیت معلم، دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه های آزاد اسلامی و چندین موسسه پژوهشی و تحقیقاتی معتبر) مشغول بودند و با کسب درجه فوق دکتری در زمینه پژوهش کاربردی، دو درجه دکتری در رشته های روانسنجی و روانشناسی تربیتی و 5 مدرک فوق لیسانس در حوزه های مختلف روانشناسی (روان سنجی، زبان و ادبیات انگلیسی، فلسفه و تعلیم وتربیت) از دانشگاههای آمریکا (تماماً با هزینه شخصی) علاوه بر هدایت و راهنمایی صدها پایان نامه تحصیلی و رساله دکتری دانشجویان، چندین تست، آزمون و پرسشنامه در سطح ملی را اجرا و استاندارد کرده و جایزه خوارزمی را برای استاندارد کردن هوش آزمای ملی تهران- استنفورد- بینه را اخذ و سه کتاب ایشان (شناخت روش علمی، تحلیل داده های چندمتغیری و آمار استنباطی) برگزیده کتاب سال شدند.

ایشان علاوه بر مسولیت نظارت و مشاوره تعداد زیادی پژوهش های ملی کشور و اخذ جایزه پژوهشگر برگزیده جشنواره ابوریحان و چندین جشنواره دیگر برای سالها رئیس سازمان تحقیقات علمی و روان سنجی ارتش، انجمن اولیاء و مربیان و نیز رئیس بخش پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور و رئیس بخش پژوهش مرکز آموزش مدیریت دولتی بوده و در سال 1387، از سوی دانشگاهها و سایر نهاد های علمی به پاس پنجاه سال فعالیت علمی ایشان و خدمات بی بدیل و ارزشمندی که به جامعه علمی و پژوهشی کشور عرضه داشتند مراسم بزرگداشتی برگزار و از ایشان تقدیر بعمل آمد. (اطلاعات شخصی)
دکتر حیدر علی هومن
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکتری (تحصیلات)
کارشناسی علوم (دانشگاه افسری)
کارشناسی ارشد روان سنجی (دانشگاه تربیت معلم)
کارشناسی ارشد روان شناسی (دانشگاه تهران)
کارشناسی ارشد زبان (دانشگاه کلمبیا – آمریکا) با هزینه شخصی
کارشناسی ارشد فلسفه (دانشگاه کلمبیا – آمریکا) با هزینه شخصی
کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت (دانشگاه کلمبیا – آمریکا) با هزینه شخصی
دکترای روان شناسی تربیتی (دانشگاه کلمبیا – آمریکا) با هزینه شخصی
دکترا با تخصص اندازه گیری و ارزشیابی و آمار(دانشگاه کلمبیا – آمریکا) با هزینه شخصی
فوق دکترای پژوهش کاربردی (دانشگاه کلمبیا – آمریکا) با هزینه شخصی
پژوهش های دکتر هومن عمدتاً در حوزه آمار و روش تحقیق کیفی بود.
او به دلیل استاندارد کردن «هوش آزمای ملی تهران، استنفورد و بنیه» برنده جایزه خوارزمی شد. سه کتاب از او با نام های «شناخت روش علمی»، «تحلیل داده های چند متغیری» و «آمار استنباطی» به عنوان کتاب برگزیده سال معرفی شدند.
تدریس:
اندازه گیری و سنجش، آمار مقدماتی و پیشرفته، کاربرد تست ها ، فن تهیه تست، روان سنجی 1 و 2 . ریاضیات پایه، آمار استنباطی، روشهای تحقیق، اندازه گیری و ارزشیابی، مبانی نظری آزمونهای روانی، نظریه های جدید اندازه گیری ( در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا) ، کاربرد کامپیوتر در پژوهش و تحلیل های آماری

اهم مقالات
1- ارتباط بین هوش، پیشرفت تحصیلی و شخصیت-مجله روان شناسی شماره 12
2- تست های هوش چه چیز را می سنجد -فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1364
3- مطالعه روائی درجه بندیها -فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1365
4- بررسی مدل های علی پیشرفت تحصیلی -فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1366
5- آماده سازی هوش آزمای انفرادی - نشریه علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1367
6- هوش آزمای انفرادی تهران – استنفرد بینه (نشریه علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1368
7- تحلیل عاملی مواد تست بندر گشتالت (فصلنامه پژوهشهای روان شناختی، 1377
8- تهیه و استاندارد ساختن آزمون انگیزه پیشرفت-فصلنامه پژوهشهای روان شناختی، 1379
9-تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی-مجله مدریت علمی – کاربردی ، 1381
10-تحلیل عاملی، دشواریها و تنگناهای آن . مجله روان شناسی و علوم تربیتی – دانشگاه تهران، 1384
11- ضریب توافق بین درجه بندی کنندگان . مجله روان شناسان ایرانی. تهران
--

کتاب شناسی

سه کتاب از او با نام های «شناخت روش علمی»، «تحلیل داده های چند متغیری» و «آمار استنباطی» به عنوان کتاب برگزیده سال معرفی شدند.
-مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل (با اصلاحات)، حیدرعلی هومن، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

-راهنمای عملی پژوهش کیفی، حیدرعلی هومن، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

-تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری، حیدرعلی هومن، ناشر: پیک فرهنگ

-استنباط آماری در پژوهش رفتاری، حیدرعلی هومن، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

-شناخت روش علمی در علوم رفتاری، حیدرعلی هومن، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

-آمار توصیفی در علوم رفتاری، حیدرعلی هومن، ناشر: پیک فرهنگ

-اندازه گیریهای روانی و تربیتی (فن تهیه تست و پرسشنامه)، حیدرعلی هومن، ناشر: پارسا

-راهنمای عملی تدوین پایان نامه تحصیلی، حیدرعلی هومن، ناشر: پیک فرهنگ

-ریاضیات پایه آمار و احتمال، حیدرعلی هومن، ناشر: پیک فرهنگ

-راهنمای عملی تهیه و نمایش جدولهای آماری در پژوهش رفتاری، آدلها ید ا. ام. نیکول، پنی ام. پکسمن، علی عسگری (مترجم)، حیدرعلی هومن (مترجم)، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

-راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی، حیدرعلی هومن، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

-پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ، نظریه جدید روان سنجی، علی عسگری، حیدرعلی هومن، فرانک بی بیکر، ناشر: پارسا - ۱۳۸۱

-آمار توصیفی در علوم رفتاری، حیدرعلی هومن، ناشر: پیک فرهنگ

-تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، حیدرعلی هومن، ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - ۱۳۸۱

-اندازه گیریهای روانی و تربیتی (فن تهیه تست و پرسشنامه)، حیدرعلی هومن، ناشر: پارسا

-تحلیل تناظر و کاربردهای آن، حیدرعلی هومن، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

-تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری، حیدرعلی هومن، ناشر: پیک فرهنگ

(سوابق اجرایی)
-رئیس سازمان تحقیقات علمی و روان سنجی ارتش ، مدت 9 سال : 1348 تا 1356
-رئیس بخش پژوهش سازمان سنجش آموزش کشور، مدت 3 سال :1352 تا 1355
-رئیس بخش پژوهش انجمن اولیاء و مربیان ایران، مدت 4 سال: 1354 تا 1358
-هدایت عملیات مربوط به استاندارد ساختن هوش آزمای انفرادی از آذر ماه 1364 تا 1371
-رئیس مرکز پژوهشهای مدیریت در مرکز آموزش مدیریت دولتی از مهرماه 1375 تا 1381
-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1376 تا...
روحش شاد و یادش گرامی
ورود به کانال روان شناسی میگنا

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396827

خبر فوق مربوط به رسانه میگنا می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم