کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه گردشگری در اسلام امر حاشیه ای نیست، تصریح کرد: خانواده ای که برنامه گردشگری ندارد خلاء هاو کاستی های اساسی دارد.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396777

خبر فوق مربوط به رسانه خانه ملت می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم