جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
یک زن سرخپوست در حال اپراتوری تلفن؛ مانتانا ۱۹۲۵ یک زن سرخپوست در حال اپراتوری تلفن

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396701

خبر فوق مربوط به رسانهفردا می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم