خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
عقیق: خلاصه ای از گفتار این استاد فقید اخلاق و عرفان را منتشر می کند.

اکنون وقت آن است تا بدانیم در این تنزل و سقوط روحی دچار چه حجاب های شده ایم و نام این حجاب ها چه می باشد؟

حجاب ها به دو دسته تقسیم می شود:

ظلمانی و نورانی

در اینجا لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که حجاب های قبلی، یعنی آن حجاب هایی که قبل از منزل اخیر [بدن مادی] و در منازل و مراتب قبلی روی چهره اصلی انسان می آید، حجاب های نورانی و حجاب های جدیدی که در منزل اخیر[بدن مادی] عارض چهره اصلی او می شود، حجاب های ظلمانی است.

حقیقت انسان در مقام تنزل در هر کدام از مراتب نزول خود با حجاب های به خصوصی محجوب می گردد.

حجاب هایی که قبل از نزول در بدن مادی و در مراتب نازله قبل به خود می گیرد، نوع خاصی از حجاب است که حجب نورانی نامیده می شود و حجاب هایی که به هنگام نزول در بدن مادی از جهت همین نزول در بدن دنیوی مادی به خود می گیرد، حجاب های ظلمانی نامیده می شود.

پی نوشت:

مقالات جلد اول ص 40

منیع:حوزه

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396677

خبر فوق مربوط به رسانهعقیق می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم