خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
SNN کاش آقایان روحانی و ظریف یک بیانیه مشترک بدهند؛ نه اینکه از ملت عذرخواهی کنند.


کاش آقایان روحانی و ظریف یک بیانیه مشترک بدهند؛ نه اینکه از ملت عذرخواهی کنند... فقط یک کلمه بگویند "درباره آمریکا اشتباه کردیم. آمریکا قابل اعتماد نیست".


یقین بدانند ملت آنها را بابت گرفتن این درس بزرگ تحسین خواهد کرد. اگر این درس را گرفته باشند، خساراتی که بابت دلدادگی به آمریکا به کشور وارد شد، قطعا قابل جبران است.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396558

خبر فوق مربوط به رسانهدانشجو می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم