کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:
در گزارش تصویری زیر بارش سنگین برف در جاده مریوان به پاوه، جاده اورامانات را می بینید. عکس ها: تسنیم

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396400

خبر فوق مربوط به رسانهالف می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم