جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
سلفی جالب مایکل مور در برج ترامپبه گزارش بلاغ، مایکل مور، فیلم ساز مشهور آمریکایی در جریان بازدیدش از برج ترامپ همراه با یادداشتی خطاب به ترامپ سلفی گرفت تا به اطلاع او برساند در برج ترامپ حاضر است و مایل به گفتگو با اوست! وی نوشت: «آقای ترامپ! من اینجا هستم! می خواهم با شما صحبت کنم. مایکل مور» سلفی جالب مایکل مور در برج ترامپ

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396315

خبر فوق مربوط به رسانهبلاغ می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم