جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس در کالسکه سلطنتی، در مسیر کاخ باکینگهام، برای تسلیم استوارنامه به ملکه حمید بعیدی‌نژاد

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396251

خبر فوق مربوط به رسانهفردا می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم