کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود با بیان اینکه گفتگوی مفصل تلفنی دکتر روحانی و پوتین، یک روزپیش از اجلاس اوپک، نشان داد زمانی که قدرت های بزرگ توافق می کنند،می توان شاهدتحولات بزرگی بود به تشریح تحولات حاصل از آن پرداخته و نوشت: اولین نماد این تحول در اجلاس اوپک روی افتاد، وایران وروسیه توانستندباتوافق منصفانه برمیزان تولید، ورضایت اعضا،گام بلندی دربازارنفت بردارند.

دومین تحول درزمینه حل وفصل معضلات منطقه ای خواهدبود چرا که ایران و ورسیه مصمم اند پیش ازآنکه واقعا دیرشود، ازعراق وسوریه تا یمن؛ منطقه راسامان دهند.

لذا پس از سفر اخیر وزیرخارجه و مقامات امنیتی ترکیه، پوتین هم به زودی نماینده ای ویژه به تهران خواهدفرستاد که این موضوع گامی بلند درهماهنگی سیاسی-امنیتی منطقه خواهد بود.

سومین تحول می بایست درسیاست وامنیت درخلیج فارس صورت پذیرد؛ که درایت دراجلاس هفته آینده کشورهای جنوب خلیج فارس،می تواندراهگشای آن باشد. اجلاس می تواندپس ازتوافق نفتی،گام بعدی رادرعرصه سیاسی با پذیرش اصل گفتگو، دیپلماسی دوجانبه و اعزام هیئت بردارد؛ این واقع بینی مبارکی خواهدبود.

عربستان هم پس ازتوافق اوپک، چنانچه دراین اجلاس تصمیم بگیرند مسلمان کشی خاتمه یابد، می تواند درمسیرتفاهم کلان گام بردارد؛ آنان خوشامد خواهند شنید.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396221

خبر فوق مربوط به رسانه طرفداری می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم