خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
معاون سیاسی رئیس جمهوری با اشاره به موفقیت حاصل شده در اوپک آن را ما حصل توافق قدرت های بزرگ ایران و روسیه دانست و گفت: ایران و روسیه مصمم شده اند به همین شکل و پیش از آنکه دیر شود، منطقه را نیز سامان دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود با بیان اینکه گفتگوی مفصل تلفنی دکتر روحانی وپوتین، یک روزپیش ازاجلاس اوپک، نشان داد زمانی که قدرت های بزرگ توافق می کنند،می توان شاهدتحولات بزرگی بود به تشریح تحولات حاصل از آن پرداخته و نوشت: اولین نماداین تحول دراجلاس اوپک روی افتاد، وایران وروسیه توانستندباتوافق منصفانه برمیزان تولید، ورضایت اعضا،گام بلندی دربازارنفت بردارند.

از نگاه ابوطالبی دومین تحول درزمینه حل وفصل معضلات منطقه ای خواهدبود چرا که ایران و ورسیه مصمم اند پیش ازآنکه واقعا دیرشود، ازعراق وسوریه تا یمن؛ منطقه راسامان دهند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ادامه داده است : لذا پس از سفر اخیر وزیرخارجه و مقامات امنیتی ترکیه، پوتین هم به زودی نماینده ای ویژه به تهران خواهدفرستاد که این موضوع گامی بلند درهماهنگی سیاسی-امنیتی منطقه خواهد بود.

به نوشته ابوطالبی سومین تحول می بایست درسیاست وامنیت درخلیج فارس صورت پذیرد؛ که درایت دراجلاس هفته آینده کشورهای جنوب خلیج فارس،می تواندراهگشای آن باشد. اجلاس می تواندپس ازتوافق نفتی،گام بعدی رادرعرصه سیاسی با پذیرش اصل گفتگو، دیپلماسی دوجانبه و اعزام هیئت بردارد؛ این واقع بینی مبارکی خواهدبود.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهری در پایان آورده است : عربستان هم پس ازتوافق اوپک، چنانچه دراین اجلاس تصمیم بگیرند مسلمان کشی خاتمه یابد، می تواند درمسیرتفاهم کلان گام بردارد؛ آنان خوشامد خواهند شنید.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396191

خبر فوق مربوط به رسانه الف می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم