جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
SNN یکی از مراجع عظام تقلید گفت: فعالیت در زمینه وقف، اهمیت زیادی دارد و آثار و برکات آن نصیب جامعه می‌شود و اسباب عزت دین را فراهم می‌کند همچنین سبب می‌شود مردم گرایش بیشتری به دین و سنت حسنه وقف داشته باشند.

وی افزود: فعالیت در زمینه وقف، اهمیت زیادی دارد و آثار و برکات آن نصیب جامعه می شود و اسباب عزت دین را فراهم می کند همچنین سبب می شود مردم گرایش بیشتری به دین و سنت حسنه وقف داشته باشند.

این مرجع تقلید با تأکید بر اطلاع رسانی صحیح در مورد فعالیت های سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: این امر سبب می شود مردم از عمل امینانه به نیت واقفان خوشحال و به ادامه این مسیر امیدوار شوند.

وی ادامه داد: لازم است نظر واقفان با دقت تأمین شود تا آن ها و دیگران برای وقف های بیشتر ترغیب شوند و البته این امر سبب توفیق بیشتر شما نیز می شود.

آیت الله صافی گلپایگانی گفت: مردم طی سال های اخیر اقبال فراوانی به وقف دارند در حالی که در دوران گذشته، یأس از وقف و عمل به نیات واقفین گسترش یافته بود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه تعلیم دین و برنامه های اسلامی از طریق وقف گسترش می یابند عنوان کرد: روایات بسیاری در این زمینه وجود دارد و ائمه طاهرین(ع) به این مسئله توجه زیادی داشته اند.

وی تصریح کرد: آن بزرگواران به مسئله تبلیغ و ترویج معارف دینی و تلاش همگانی در این زمینه تاکید زیادی کرده اند و اقدامات آن ها باید الگوی ما باشد.

آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه موقوفات بسیاری در ایران و سایر کشورها وجود دارد گفت: احیای این موقوفات و معرفی برکات و آثار وقف در دنیای اسلام، یکی از راهکارهای ترویج این سنت حسنه و گسترش اقبال به آن است.

این مرجع تقلید با تأکید بر رعایت جنبه های شرعی وقف در همه مراحل خاطرنشان کرد: در کشورهای مختلف، وقف رواج بسیار دارد و استفاده های زیادی از این مسئله می شود.

وی با اشاره به بقاع متبرکه متعدد در کشورهای خارجی از جمله مصر گفت: باید این امامزادگان را بشناسیم و برنامه های فرهنگی برای آن ها تدوین کنیم.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396099

خبر فوق مربوط به رسانهدانشجو می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم