جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
زن ایتالیایی متولد سال ۱۹۰۰ میلادی، صد و هفدهمین سال تولد خود را جشن گرفت. اتاق خبر 24:

زن ایتالیایی متولد سال ۱۹۰۰ میلادی، صد و هفدهمین سال تولد خود را جشن گرفت .

کیک تولد ۱۱۷ سالگی زن ایتالیایی

منبع: فردا

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396025

خبر فوق مربوط به رسانهاصفهان امروز می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم