خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
تراز: در 54 سال اخیر بارش برف در ماه نوامبر در عربستان بی سابقه بوده است.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/395964

خبر فوق مربوط به رسانهطرفداری می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم