خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: یکپارچگی اراضی با عزم ملی، موجب اقتصادی شدن کشاورزی می‌شود.

به گزارش آناج، فرید صیدی نژاد ضمن بیان این مطلب افزود: طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در طی دو سال اخیر به صورت جدی توسط سازمان امور اراضی کشور پیگیری شده است و کشاورزان می توانند با مراجعه به امور اراضی هر شهرستان و تکمیل پرونده نسبت به یکپارچه سازی باغات و مزارع کشاوزی خود اقدام کنند و از مزایای این طرح استفاده کنند.

وی افزود: موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی که از دیر باز یکی از تهدیدهای بخش کشاورزی بوده است، نیازمند اجرای تمهیدات اساسی و جدی در جهت منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی است این تغییر کاربری زمین های زراعی تهدید خاموشی برای بخش کشاورزی است و در آینده نزدیک، تأمین امنیت غذایی و ضریب خودکفایی را به مخاطره می اندازد و در واقع تغییر کاربری هر هکتار زمین کشاورزی به مفهوم وابستگی به واردات خارجی و تهدید امنیت غذایی است.

صیدی نژاد خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از خرد شدن اراضی کشاورزی مربوط به ارث است و باید این نکته را در نظر گرفت که خرد شدن زمین های کشاورزی رابطه مستقیمی با کاهش بهره وری دارد به این معنا که در این شرایط بکارگیری ماشین های کشاورزی و فنآوری بسیار کاهش پیدا می کند و توان اقتصادی کشاورز نیز محدود می شود، تداوم روند تصرف و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی که از سال ها پیش آغاز شده سبب شده تا بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی کاهش یابد در حالی که دستیابی به خودکفایی و افزایش ضریب امنیت غذایی کشور، مستلزم حفظ و احیای زمین های کشاورزی است.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی به معضلی جدی تبدیل شده که مانع بزرگ توسعه کشاورزی در کشور است و استفاده از ادوات مکانیزه در اراضی خرد عملاً غیرممکن بوده و امکان توسعه روش های نوین آبیاری در راستای استفاده بهینه از آب وجود ندارد.

قاسم جعفروند مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز در حاشیه این بازدید گفت: طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در طی چند سال اخیر به صورت جدی توسط امور اراضی جهاد کشاورزی پیگیری شده است و کشاورزان می توانند با مراجعه به امور اراضی هر شهرستان و تکمیل پرونده نسبت به یکپارچه سازی باغات و مزارع کشاوزی خود اقدام کنند و از مزایای این طرح استفاده کنند.

وی گفت: امور اراضی استان در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با حمایت های کشاورزان در کمیسیون های تبصره یک و چهار، طرح های کشاورزی، صنعتی و گردشگری نه تنها باعث ایجاد اشتغال بلکه خواهان فراهم کردن سرمایه از سوی مردم و تحقق خودکفایی در محصولات کشاورزی است.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/395758

خبر فوق مربوط به رسانهآناج می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم