خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:

منشی خانم با روبط عمومی بالا جهت آموزشگاه آشنا به کامپیوتر و زبان درمحدوده تجریش

رزومه خودرا لطفا به آدرس ذیل ارسال فرمائید.

Info@bornalc.com

آدرس سایت: www.bornalc.com
ایمیل: Info@bornalc.com

لینک کوتاه: betanews.ir/news/395738

خبر فوق مربوط به رسانهمهرجاب می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم