جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:

آرش آصفی بازیگر رستاخیز: من در بوئین زهرای قزوین زندگی می کنم و در همین مدتی که کم کار شده ام به کار مزرعه داری و باغداری پرداخته ام.

آرش آصفی

لینک کوتاه: betanews.ir/news/395705

خبر فوق مربوط به رسانهفردا می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم