جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
رئیس نمایندگان ایران در بین المجالس آسیایی در نشست کامبوج با بیان اینکه مجمع مجالس آسیایی مسئولیت سترگی در ارتقاء تعامل میان کتابخانه‌های کشورهای آسیایی دارد، گفت: مجالس عضو مجمع باید راهکارهای ارتقاء همکارهای فرهنگی در آسیا را از طریق تبادل منابع کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار دهند.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/395677

خبر فوق مربوط به رسانهخانه ملت می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم