جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:

یاس خواننده معروف رپ با انتشار عکسی نوشت:

ظاهرش آروم
باطنش طوفان
فربد عَرش

لینک کوتاه: betanews.ir/news/395492

خبر فوق مربوط به رسانهموسیقی موج می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم