جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:

سالواتوره اسکیلاچی مهاجم سال های گذشته یوونتوس و تیم ملی ایتالیا 52 ساله شد

لینک کوتاه: betanews.ir/news/395467

خبر فوق مربوط به رسانهطرفداری می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم