جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
دستورکار جلسات علنی مجلس درروزهای یکشنبه، 3شنبه و 4 شنبه هفته آینده اعلام شد.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/395379

خبر فوق مربوط به رسانهخانه ملت می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم