جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
توافقنامه‌ تاریخی صلح میان دولت کلمبیا و شورشیان فارک، در پارلمان این کشور به تصویب نهایی رسید.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/395298

خبر فوق مربوط به رسانهطرفداری می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم