خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
وکیل ملت: سهم درمان، 9 بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که 7 بیست و هفتم آن مربوط به هزینه‌های جاری و 2 بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری‌بگیری است.

بر اساس قانون تامین اجتماعی، سهم درمان، 9 بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که 7 بیست و هفتم آن مربوط به هزینه های جاری و 2 بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری بگیری است و سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است، بودجه بخش درمانش در سال جاری به 19 هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، یکی از موارد اختلاف میان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی به سرانه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی باز می گردد؛ به طوری که معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است در سازمان تامین اجتماعی تمام سرانه درمان بیمه شدگان، صرف درمان آنها نمی شود.

دکتر آقاجانی پیش از این تاکید کرده که بر اساس آمار های رسمی، سازمان تامین اجتماعی در شش ماه نخست امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده که ۸ هزار میلیارد تومان از آن سهم حوزه درمان بوده، اما از بدهی 4 هزار و 250 میلیارد تومانی خود به وزارت بهداشت، فقط ۳۷۰ میلیارد تومان را پرداخت کرده است. بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی تاخیر در دریافت ندارند، ولی 600 بیمارستان زیر مجموعه وزارت بهداشت یک سال است طلب خود را دریافت نکرده اند. این نشان می دهد این سازمان با نبود بودجه مواجه نیست. سهم درمان بیمه شدگان در قانون تامین اجتماعی 9 بیست و هفتم است که متاسفانه این رقم در بخش های دیگر هزینه می شود، در حالی که کارگران بیمه شده این سازمان بخش مهم خدمات درمانی خود را از بیمارستان های وزارت بهداشت می گیرند.

دکتر عباس کبریایی زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در همین زمینه و درباره ماجرای سهم 9 بیست و هفتمی درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی به ایسنا گفت: صورت های مالی ما توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرد و سازمان تامین اجتماعی شفاف ترین صورت های مالی را منتشر می کند؛ بنابراین امکان اینکه ببینند 9 بیست وهفتم کجا هزینه شده کار سختی نیست.

وی افزود: ما مکلف هستیم 7 بیست و هفتم حق درمان را در بخش درمان هزینه کنیم و 2 بیست و هفتم باقی مانده نیز برای دوران بازنشستگی ذخیره می شود. بنابراین 7 بیست و هفتم گفته شده عینا بابت درمان هزینه می شود و اگر هم مواردی باشد، در محاسبات اکچوئریال در نظر گرفته می شود. با اطمینان اعلام می کنم در حال حاضر همه سهم 7 بیست و هفتمی سرانه درمان را خرج درمان می کنیم.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/395218

خبر فوق مربوط به رسانهوکیل ملت می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم