جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:

به گزارش سرویس بین المللخبرگزاری صداوسیما، بیش از 50 هزار نفر از مردم حلب پس از فرار از دست نیروهای تکفیری خود را به نیروهای دولتی سوریه رساندند.

دانلود
دانلود تصویر

لینک کوتاه: betanews.ir/news/394984

خبر فوق مربوط به رسانهطرفداری می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم