خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - عبدالله ناصری*

راه ورود زنان به انتخابات ریاست‌جمهوری را باز کنیم

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - عبدالله ناصری*

اینکه بعد از سی و چند سال از تدوین قانون اساسی، فضای جدیدی از سوی شورای نگهبان شکل گرفته است و پای حقوقدانان و متخصصان در تعریف و توصیف واژه رجل سیاسی در امر انتخابات باز شده است، امری نیکو و شایسته است که باید آن را به فال نیک گرفت.

من معتقد هستم با توجه به اینکه زمانی که قانون اساسی کشور نوشته می شد و زنی همچون خانم گرجی شایستگی اش برای دادن رأی و تدوین قانون اساسی احراز شده بود، پس مراد و هدف بنیانگذار جمهوری اسلامی و حتی کسانی که در پیروی از ایشان برای جمهوری اسلامی قیام کردند، این بود که هیچ گونه تمایزی بین زن و مرد برای عهده دار شدن امور کشور در هیچ یک از سطوح نیست.

ما در دهه اول انقلاب یا حتی دهه دوم انقلاب این مسائل و این محدودیت نگاهی را به قضاوت زنان با استناد فقه سنتی مان داشتیم و شاهد بودیم که برخی بر چند حدیثی که اعتبارشان مشخص نبود با حضور زنان در مقام قضاوت مخالفت میکردند. اما در یک روند تجربه تاریخی در کشورمان شاهد بودیم که دستگاه قضایی ما به این نتیجه رسید که می توان قاضی زن را منصوب کند.

من در اینجا میخواهم جمله ای از یکی از فلاسفه مسلمان در قرن ششم به نام «ابن رشد» مطرح کنم. فردی که دنیای غرب، فلسفه اسلامی را از او فرا گرفتند و بسیاری از افراد هم معتقد هستند اگر «ابن رشد» نبود با تهاجمی که غزالی علیه فلسفه اسلامی کرد، فلسفه برای همیشه در جهان اسلام رخت میبست. من فلسفه را بیش از آنکه در دنیای امروز، داده های فلسفی بدانم، فلسفه ورزی و اندیشه ورزی عقلانی را مراد میدانم.

ابن رشد در کتاب «فصل المقال» خودش این عبارت را میگوید که «برای رسیدن به هدفی که در آن طی طریق میکنیم باید سخن و روش پیشینیان را که این راه را رفتند، راهنما بدانیم، چه بر آیین ما باشند چه نباشند.»

امروز دنیای غرب و دنیای توسعه یافته که به تعبیر ابن رشد بر آیین مسحیت هست، این تجربه تاریخی را پشت سر گذاشت و اثبات کرد که توانایی ها هیچ وجه تمایز جنسیتی ندارد و گاهی حتی تجربه های مدیریتی داخل کشورمان نشان داده است که مثلا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اگر توانایی کافی داشته باشند، میتواند نسبت به گذشتگان خود که مرد هم بودند، بهتر عمل کند.

در مورد قضاوت هم به رغم اینکه استدلال این بود که قاضی زن به دلیل غلبه احساساتش، احتمال دارد حکم درستی ندهد، ولی امروز قوه قضائیه چنین نگاهی ندارد که زنان قاضی ما ممکن است به دلیل چیره شدن احساسات، از مسیر عقلانی خارج شوند.

به نکته دیگر هم باید توجه کنیم که قانون گذاری اساسا یک امر بشری است، آن را نباید الهی تلقی کرد. بنابراین معرفت تاریخی اقتضاء میکند که در هر مرحله برای قانون گذاری که یک امر بشری است، نوع بشر اعم از زن و مرد در آن یکسان دیده شوند. چنانچه در تدوین قانون زنان مشارکت داشتند و خانم گرجی به عنوان یک زن مجتهده در خبرگان قانون اساسی حضور داشت.

از سویی دیگر به این نکته توجه کنیم که امروز ما وارد دنیایی شدیم که به عبارتی جهانی شده است و اگر چه ما معتقدیم که هویت دینی و ملی خود را باید در این دنیای جهانی شده لحاظ کنیم اما بدون تردید ارزش های حاکم بر این دنیای جهانی شده که به عنوان دنیای مدرنیته از آن یاد میشود، بی شک نباید نادیده گرفته شود.

یکی از این ارزش ها برابری است، همچون برابری در برابر حق قانون گذاری و حق مدیریتی در کشور. بنابراین بدون تردید هم از نظر عقلانی و با توجه به روح کلی گفتمان وحی و گفتمان الهی، این برابری که امروزه دنیای مدرن به عنوان دستاورد بشری به آن می نازد، در روح کلی قرآن حاکم و جاری است.

لذا همچنان که خداوند زن و مرد را مکمل هم قرار داده است، ما امروز به عنوان مسلمانی که از این منشور الهی استفاده میکنیم، حتما باید مرادمان از واژه«رجل سیاسی» ، معنای لغوی کلمه یعنی مرد نباشد، بلکه به معنای مفهومی کلمه یعنی انسان باشد. هر کسی اعم از زن و مردم که قابلیت و توانمندی برای مدیریت کشور داشته باشد، همچنان که زنان توانسته اند ریاست وزارتخانه، نمایندگی مجلس و قضاوت را عهده دار باشند.

بنابراین ما به جرات میتوانیم این تجربه بشری را به مصداق جمله ابن رشد، سر لوحه بازنگری فهم و درک خودمان از واژه «رجل سیاسی»در قانون اساسی نشان دهیم و راه ورود زنان به عرصه ریاست جمهوری و رقابت در این حوزه را باز کنیم.

*فعال سیاسی اصلاح طلب و از مدیران اسبق خبرگزاری ایرنا

29217

لینک کوتاه: betanews.ir/news/394963

خبر فوق مربوط به رسانهخبر آنلاین می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم