کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:
۱.۲ میلیارد یورو؛ سرمایه گذاری آلمان در راه آهن ایران

بانک kfw آلمان با گشایش یک خط اعتباری ۱.۲ میلیارد یورویی برای بازسازی پروژه خط آهن ایران موافقت کرده است. (منبع)

لینک کوتاه: betanews.ir/news/394920

خبر فوق مربوط به رسانه اقتصاد آنلاین می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم