جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
قاب عکس هیلاری کلینتون را بر دیوار کاخ سفید در زمانی که بانوی اول آمریکا بود. در تصویر زیر قاب عکس هیلاری کلینتون را بر دیوار کاخ سفید در زمانی که بانوی اول آمریکا بود را مشاهده می کنید.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/394826

خبر فوق مربوط به رسانهالف می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم