جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:

به گزارش سرویس بین المللخبرگزاری صداوسیما، مقامات اروپایی با اذعان به مشکلات اساسی در اتحادیه، بر لزوم تغییر در این اتحادیه تاکید کردند.


دانلود
دانلود تصویر


1: فدریکا موگرینی / مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 2: فرانک والتر اشتاینمایر/ وزیر امور خارجه آلمان 3: پائولو جنتیلونی/ وزیر امور خارجه ایتالیا

لینک کوتاه: betanews.ir/news/394573

خبر فوق مربوط به رسانهطرفداری می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم