خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
آشنا به کامپیوتر
جهت کار در مرکز چاپ
سن ١٨ تا ٢٥ سال
تمام وقت - حقوق ٧٥۰ هزار
محدوده احمدآباد
۰٩١٣٣۰٤٦٩٤٢
ت.ت.م

لینک کوتاه: betanews.ir/news/394292

خبر فوق مربوط به رسانهمهرجاب می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم