خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
مراسم بزرگداشت هفتمین روز درگذشت مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع عظام تقلید از سوی دفتر این مرجع تقلید در مسجد اعظم قم برگزار شد. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی تصاویر : مراسم ختم هفتمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی

لینک کوتاه: betanews.ir/news/394140

خبر فوق مربوط به رسانهانتخاب می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم