کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:
کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - تست شخصیت > ترجمه‌ی سپنتا سلیمی:
مثل شرلوک هلمزی؟ یا برعکس باید یک چیز را صدبار بگویند تا یادت بماند؟ تو از کدام دسته‌ای؟ اگر برای اولین‌بار به محیط تازه‌ای وارد شوی، چه‌قدر تیزبین هستی و جزئیات را به‌خاطر می‌سپاری؟

آیا فقط چیزی را که به دردبخور باشد در حافظه نگه می داری یا همه چیز را؟ شاید هم اصلاً میانه ای با حافظه نداری و همیشه باید کمک بگیری؟

برای این که بهتر خودت را بشناسی، بد نیست پاسخ دادن به این پرسش ها را تجربه کنی:

1. کدام صندلی را در هواپیما انتخاب می کنی؟

*صندلی وسط. گرم و نرم و در میان مامان و بابا.

+صندلی کنارراهرو، تا به موقعیت و مهمانداران مسلط باشی.

# صندلی کنار پنجره. برای لذت بردن و کشف منظره از آسمان.

2. پدر دوباره عینکش را گم کرده است...

+توی اتاق خواب، کشوی اول کمد، کنار جعبه ی کفش؛ عینکش را آن جا دیدم.

*باید برایش یک بند مخصوص بخرم، تا همیشه به گردنش آویزان باشد و این قدر آن را گم نکند.

# کدام عینکش؟

3. کدام حیوان را بیش تر دوست داری؟

# کوسه

+ شاهین

* خرگوش

4. کدام برنامه ی تلویزیونی را نگاه می کنی؟

+ جدول برنامه های در حال پخش را نگاه می کنی و اگر هیچ کدام را دوست نداشتی یک فیلم می گذاری.

* یک مسابقه ی تفریحی.

# یک مجموعه ی جذاب پلیسی پر از معما.

5. معلم ریاضی ات امروز یک لباس جدید پوشیده است...

* واقعاً؟ چه جالب!

# چه خوش سلیقه، این لباس به او می آید.

+ دقیقاً شبیه لباسی است که تن همسایه دیدی، اما رنگ لباس همسایه کمی روشن تر از این بود.

6. یک نفر در خیابان به تو سلام می کند!

# با کمی تردید جوابش را می دهی و به خودت می گویی او را در این لباس نشناختی.

*جوابش را می دهی اما نمی دانی کیست.

+ او همکار جوان پدرت است که سه سال پیش به خانه تان آمده بود.

7. قبل از خواب...

*چشمانت را می بندی و منتظر می شوی تا خوابت ببرد.

+ امروز بعدازظهر به موزه رفته بودی. با فکر موزه و اشیای زیبایش به خواب می روی.

# چشمانت را به سقف می دوزی و با اشکالی که در چشمانت به وجود می آید به خواب می روی.

8. یکی از دوستان قدیمی ات را بعد از پنج سال می بینی:

+ بینی اش را عمل کرده!

# تغییر کرده، حتماً جراحی زیبایی انجام داده است.

* کمی عوض شده ولی من شناختمش!

دوچرخه شماره ۸۵۴

+یک شرلوک هلمز واقعی!+

تو نوه ی عمه ی همسایه ی طبقه ی اول را هم می شناسی. دست خودت نیست تو با چشم یک شاهین به همه چیز نگاه می کنی. هیچ یک از جزئیات را از دست نمی دهی و دیگران همیشه از دقت و تیزبینیِ تو تعریف می کنند.

با این حال همین ویژگی گاهی ممکن است اطرافیانت را بترساند. شاید لازم نباشد این قدر روی دیده های روزمره ات انرژی بگذاری و بهتر باشد کمی ذهنت را آزاد بگذاری تا خلاقیت از این دیده ها بیرون بزند.

دوچرخه شماره ۸۵۴

#نگاه هدفدار!#

تو اطرافت را نگاه می کنی و حواست جمع است. اما فقط در آن چه لازم باشد تیزبین می شوی. در بقیه ی مواقع انرژی زیادی از چشمانت نمی گیری.

این خیلی هم خوب است. به خصوص که ذهن تو طبقه بندی شده است و می داند کدام قسمت جای کدام چیز است و لازم نیست برای پیدا کردن یک چیز کوچک تمام قفسه های ذهنت را به هم بریزی.

با این وصف، همین خصوصیت نیز گاهی باعث می شود جای مسائل مهم با مسائل جزئی عوض شود و وقت زیادی برای چیزی بگذاری که بیهوده است.

گاهی باید از دقت فقط در یک چیز کم کرد و انرژی را روی موقعیت به طور مساوی تقسیم کرد تا هیچ نکته ی مهمی از دستمان در نرود.

دوچرخه شماره ۸۵۴

*خیال یعنی دنیا !*

دنیا برای تو بیش تر از این که بیرون باشد، در درونت گسترده شده است. چندان توجهی به اطرافت نداری و البته این خصوصیت را دوست داری. چون کمی مرموز بودن همیشه دیگران را جذب می کند و این راز جذابیت توست.

با این همه، اما لازم است گاهی از لاک خودت بیرون بیایی و اجازه بدهی تصوراتت گشتی در دنیای واقعیت بزنند. نگران نباش، نه فقط چشمه ی خلاقیتت نمی خشکد، بلکه پربارتر هم می شود!

لینک کوتاه: betanews.ir/news/393749

خبر فوق مربوط به رسانه رسا می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم