خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-front-three-quarters-in-motion

موبنا - این خودروی مفهومی در دهه ۶۰ میلادی رونمایی شد.

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-badge

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-engine

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-gas-cap

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-gauges

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-gear-shifter

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-interior

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-interior-door-panel

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-pedals

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-rear-badge

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-rear-taillight

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-rear-three-quarter

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-speedometer

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-steering-wheel

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-wheels

۱۹۶۰-plymouth-xnr-concept-car-windshield

Mobna-Telegram

لینک کوتاه: betanews.ir/news/393550

خبر فوق مربوط به رسانهموبنا می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم