جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:

 

امضای ترامپ

لینک کوتاه: betanews.ir/news/393491

خبر فوق مربوط به رسانهاصفهان امروز می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم