کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:
دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز روان شناسی دانشگاه تهران بابت انتقال رشته روان شناسی بالینی به وزارت بهداشت برای وزیر علوم نامه نوشت. نامه دکتر افروز به وزیر علوم درباره انتقال رشته روان شناسی بالینی متن نامه دکتر افروز بشرح ذیل است:

هوالحکیم
استاد معظم جناب آقای دکتر محمد فرهادی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

باعرض سلام و آرزوی سلامت و توفیقات روزافزون الهی برای حضرتعالی و همکاران محترم ضمن تشکر از تلاش هـای ارزشمند حضرت عـالی در زعـامت نظام آموزش عالی کشور، بر خود فرض می دانم در ارتباط با رشته ها و گرایش های روان شناسی، جایگاه دانشگاهی و ملی آن چند نکته ای را جهت مزید استحضار حضرتعالی معروض می دارد.
اساساً در یک نگاه ساده و در عین حال علمی، روان شناسی دانش مطالعه چگونگی و چرایی رفتار و پیشگیری از واماندگی ها و آسیب پذیری ها، ترسیم مناسب ترین بستر رشد متعادل و متعالی شخصیت، اصلاح و مدیریت مطلوب رفتار، ارتقای سلامت روان در خانواده ها و جامعه و بالطبع در ایران اسلامی در حریم فرهنگ و ارزشهای والای دینی است.
به سخن دیگر، روان شناسی صرفاً در اختلال یابی و درمان اختلالات شخصیتی خلاصه نمی شود؛ رسالت اصلی روان شناسی و روان شناسان در رشته ها و گرایش های مختلف، کمک به رشد و تحول مطلوب زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است. از این منظر همه رشته ها و گرایش های روان شناسی به مثابه شاخه های همگرا و متوازن یک درخت واحد تلقی می گردند که ریشه مشترک دارند و قامت استوار و رسالت همسو.

همان قدر که روان شناسی تحول و روان شناسی تربیتی در رشد مطلوب و سلامت کودکان و نوجوانان نقش دارند، روان شناسی اجتماعی و روان شناسی صنعتی و سازمانی نیز در بهداشت روانی جامعه و سلامت و پویایی شاغلان و کارگزاران اثربخش می باشند.

بدون تردید هدف اصلی روان شناسی سلامت نیز پیشگیری از آسیب ها و دل مردگی ها و ارتقای بهداشت روانی انسانهاست و در همین نگاه، نقش اصلی روان شناسان بالینی نیز مطالعه چگونگی رشد و تحول شخصیت، بررسی عوامل آسیب زا، ارزیابی ویژگی ها و فرآیند تحول مطلوب مؤلفه های شناختی، عاطفی و روانی تحوّل شخصیت و کمک به افراد آسیب دیده برای خودیابی، بازپروری و بازیابی سلامت شناختی و روان شناختی است. لذا همه رشته های روان شناسی در تعامل با هم در جهت نیل به هدف مقدس مشترک قرار دارند.

جناب آقای دکتر فرهادی
در همه جای دنیا، همه رشته های روان شناسی در دپارتمان ها و دانشکده های روان شناسی قرار دارند. اگر نگاهی به دانشگاه های برتر جهان داشته باشید به سهولت ملاحظه می فرمایند که گرایش ها و رشته های مختلف روان شناسی در کنار هم قرار دارند و اساتید مربوط باهم تلاش می نمایند. یقیناً جدا نمودن چند رشته روان شناسی با نگاه خاص، یعنی بریدن شاخه یا شاخه هایی از یک تنه درخت موزون و استوار و پیوند زدن آن به حوزه پزشکی نمی تواند امری منطقی و معقول باشد.

بدیهی است با عنایت به نیاز همه رشته های روان شناسی برای بهره مندی از امکانات مراکز آموزشی، بهداشتی، بازپروری و درمانی جهت اکتساب تجارت حرفه ای و تخصصی دانش پژوهان، می بایست تدابیری اتخاذ نمود که مراکز توان بخشی و بیمارستان های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سهولت برای دانشجویان همه رشته های روان شناسی قابل استفاده باشد. البته امید آن است که در اولین فرصت ممکن وزارت آموزش عالی کشور عهده دار آموزش همه دانشجویان در همه رشته ها باشد و انتزاعی که چند دهه پیش در شرایط خاص اجتماعی- سیاسی صورت پذیرفت مجدداً به آغوش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باز گردد.

در خاتمه با پوزش از تصدیع استدعا دارد به گونه ای که مقدور است دستور فرمایند یکپارچگی رشته های روان شناسی در دانشکده های روان شناسی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بالاترین کیفیت حفظ گردد. اینجانب نیز برای پیگیری این مهم در خدمت خواهم بود.
با سپاس مجدد از حسن توجه و اقدام بایسته حضرتعالی.
دکتر غلامعلی افروز
استاد ممتاز دانشگاه تهران
رئیس فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی
لینک ورود به کانال میگنا

لینک کوتاه: betanews.ir/news/393432

خبر فوق مربوط به رسانه میگنا می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم