جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
downloadدریافت فایل

عکاس: حسن الهی خضری

لینک کوتاه: betanews.ir/news/393079

خبر فوق مربوط به رسانهاصفهان امروز می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم