خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - پالیتیکال کارتونز، این کارتون را با عنوان «جنگ سرد» منتشر کرد.

جنگ سرد آغاز شد!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - پالیتیکال کارتونز، این کارتون را با عنوان «جنگ سرد» منتشر کرد.

6060

لینک کوتاه: betanews.ir/news/393077

خبر فوق مربوط به رسانهخبر آنلاین می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم