جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
در آلمان مردم کتاب های خود را در حرکتی جالب بین یکدیگر به اشتراک می گذارند. ناطقان:عکسی از یک دیوار مهربانی متفاوت در آلمان در فضای مجازی پخش شده است که مردم کتاب های خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.
ترجمه متن:
اوقات خوش با کتاب؛ امانت ببرید، پس بیاورید و یا نگه دارید.
شما هم می توانید کتاب جدیدی را اضافه کنید.
کتاب مهربانی در آلمان!
منبع: سیمرغ

لینک کوتاه: betanews.ir/news/393041

خبر فوق مربوط به رسانهموبایل می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم