جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
تصاویری از نبردهای خیابانی و ویرانی های شهر موصل

لینک کوتاه: betanews.ir/news/392949

خبر فوق مربوط به رسانهایران خبر می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم