خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:

سیاست > مجلس - میزان نوشت:محمود صادقی در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

محمود صادقی با معرفی کفیل آزاد شد

سیاست > مجلس - میزان نوشت:محمود صادقی در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه(9.9.95) در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

2929

لینک کوتاه: betanews.ir/news/392920

خبر فوق مربوط به رسانهخبر آنلاین می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم