جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
اداره کل روابط عمومی دیوان محاسبات کل کشور با ارسال نمابری به خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد: گزارشی که دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور روز یکشنبه ارائه می کند به صورت کامل و مستند از نتایج بررسی پرونده مربوط به حقوق های ناعادلانه خواهد بود.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/392897

خبر فوق مربوط به رسانهطرفداری می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم