جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
مصوبه اخیر محصول سیاست تخاصمی آمریکا است

نماینده کره شمالی در سازمان ملل مصوبه حقوق‌بشری ضد پیونگ‌یانگ را سوء‌ظن و بدگمانی نامشروع سیاسی آمریکا دانست.

به گزارش ایلنا، " سین سو هو" نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل بیانیه مطبوعاتی خود را با توجه به پذیرش اجباری «مصوبه» وضعیت حقوق بشر کره شمالی در این سازمان که از سوی کشور های اروپایی و ژاپن ارائه شده، صادر کرده که به شرح ذیل می باشد:

این «مصوبه» هیچ ارتباطی به حمایت از حقوق حقه مردم کره شمالی نداشته است. چراکه تنها محصول بدگمانی و سوءظن با اهداف نامشروع سیاسی آمریکا و دیگر نیروهای متخاصم با این کشور است. این مصوبات هدفی جز سیاسی جلوه دادن و افزایش «مسائل غیر واقعی حقوق بشری» ندارد.

این «مصوبه» ها حتی به مسائل غیر حقیقی چون «سو ءاستفاده» و استفاده از «نیروی کار اجباری» (کارگران خارج از کشور) و همچنین مسائلی چون «سلاح های اتمی و موشک های بالستیک»، اشاره کرده که هیچ ارتباطی با حقوق بشر ندارد. در نتیجه همانگونه که بر همگان مبرهن است این مصوبه ها تنها اهداف سیاسی در بر دارد.

آمریکا برای بیش از نیم قرن است که سیاست های تخاصمی پیش گرفته تا از این طریق دولت کره شمالی را منحل کرده و به سیستم های اجتماعی و سوسیالیستی آن آسیب رساند.

آمریکا تاکنون تلاش کرده تا به طور موازی به سیستم های حقوق بشری و اتمی این کشور فشار وارد کند.

هرچند، آمریکا می داند که نمی تواند در این راه به موفقیت برسد، از اینرو در پوشش مسائل حقوق بشری اقدام به عمل کرده است. این در حالیست که امروزه آمریکا مکرراً ذخایر عظیمی از سلاح های اتمی در شبه جزیره کره قرار می دهد و انواع گوناگونی از مانور های نظامی را با کره جنوبی برگزار می کند.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/392841

خبر فوق مربوط به رسانهطرفداری می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم