جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
مصوبه‌های سازمان ملل بدون بازدید از "پیونگ‌یانگ" نابخشودنی است

مرکز مطالعات حقوق بشر کره‌شمالی در واکنش به مصوبه ۱۵ نوامبر سازمان ملل اقدام به صدور بیانیه آزاد کرد.

به گزارش ایلنا، با توجه به مطالب منتشر شده در تاریخ ۱۵ نوامبر با عنوان «مصوبه ای در باب حقوق بشر در کره شمالی» مرکز مطالعات حقوق بشری کره شمالی بیانیه ای را در ارتباط با این مصوبه در روز چهارشنبه منتشر کرد.

این مرکز اعاده می دارد که: "این مصوبه از سوی آمریکا، کشور های اروپایی، ژاپن و برخی دیگر از کشور ها ساخته شده است و بار دیگر نقض غیرقابل بخشودنی حاکمیت ملی کره شمالی محسوب می شود. اقدامی که در راستای خدشه دار کردن سیستم سوسیالیست این کشور انجام گرفته است".

در این بیانیه آمده: آمریکا و نیروهای اشغالگرش به وحدت و تمامیت عالی کره شمالی ضربه زده اند. این اقدام یک اقدام تحریک آمیز و زشت بوده و نیازمند مجازات قطعی است.

مرکز مطالعات حقوق بشری کره شمالی بیانیه آزاد خود را با ابراز تاسف از رفتار های غیرمنطقی سازمان ملل در اتخاذ چنین «مصوبه هایی» بدون حتی یک بار دیدار از این کشور، این اقدام ها را دخالت در امور داخلی یک دولت واحد قلمداد می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است:« آیا سازمان ملل در رابطه با این حقیقت که مردم عادی و کارگران کره شمالی حقوق سیاسی تمام و کمال در سیستم سیاسی این کشور تجربه می کنند، اطلاعی دارد؟ این مشخصه ها پایه های اساسی حقوق بشر محسوب می شود. آیا سازمان ملل می داند که در کره شمالی منافع و مصالح مردم در اولویت قرار داشته و همه چیز بر روی ارتقاء استاندارد های وضعیت زندگی مردم متمرکز شده است، و همه این رویکرد ها و اقدام ها به رغم تحریم ها و فشار های سازمان ملل انجام می گیرد؟

در پایان این بیانیه گفته شده است، آیا سازمان ملل می داند که کره شمالی به طور عمده حقوق بشر مردم را تضمین کرده و از آن حمایت می کند. حقوقی که شامل حق یادگیری، حق دریافت کمک های پزشکی و حق کار می شود؟ آیا سازمان ملل می داند که اقدام به انتقاد و تخطئه کره شمالی اقدامی تحریک آمیز و نابخشودنی است.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/392632

خبر فوق مربوط به رسانهطرفداری می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم