خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
وکیل ملت: بعد از ۸ سال نامزدی در روز جهانی رکوردهای گینس در لندن پیوندشان را ابدی کردند.پابلو و کاتیوجا در کتاب رکوردهای گینس به عنوان کوتاه قدترین زوج جهان ثبت شدند. آنها در رابطه با خود گفتند: امیدواریم شکستن این رکورد از سوی ما باعث شود مردم در سرتاسر جهان به آن سوی ضعف های جسمی یکدیگر نگریسته و درک کنند که باید رفتاری مساوی با همه انسانها داشته باشند.

رکنا: ازدواج کوچکترین زوج جهان در روزی بسیار خاص

لینک کوتاه: betanews.ir/news/392525

خبر فوق مربوط به رسانهوکیل ملت می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم