تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری رسا، بررسی روند اجرایی طرح ها و پروژه های مصوب قبلی و نیازمندی های استان آذربایجان غربی و همچنین نهایی کردن طرح های پیشنهادی برای تحقق توسعه همه جانبه و پایدار در استان، از اهداف این نشست بود.

شرکت کنندگان در این نشست، طرح های مرتبط با حوزه های حمل و نقل، بهداشت و درمان، انرژی و گاز رسانی شهری و روستایی، نیرو، محیط زیست و دریاچه ارومیه، صنایع، کشاورزی، سرمایه گذاری و همچنین توسعه گردشگری را بررسی و نهایی کردند.

جزئیات این طرح ها که می تواند تحولی دیگر در روند پیشرفت و توسعه پایدار استان آذربایجان غربی ایجاد کند، توسط رییس جمهور و در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به ارومیه اعلام می شود.

رییس دفتر رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، رییس کل بانک مرکزی به همراه شماری از وزیران کابینه و استاندار آذربایجان غربی از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند.

رییس جمهور قرار است در ادامه سفرهای استانی خود، بزودی به استان آذربایجان غربی سفر کند.

   #رییس جمهور #کاروان #بانک مرکزی #ارومیه

محتوای خبر «جلسه هماهنگی سفرکاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان غربی برگزار شد» را در سایت «رسا» ببینید